PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 27 từ 27/06/2022 đến 03/07/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Thường trực Tỉnh ủy07:00Làm việc tại cơ quanVăn phòng Tỉnh ủy

(Lịch thay đổi được tô đỏ)