PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 40 từ 30/09/2024 đến 06/10/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh08:00Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV Trụ sở xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh14:00Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV Trụ sở xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh14:00Dự họp trao đổi, thảo luận về tình hình triển khai, thực hiện một số chính sách, chương trình, dự án, đề án có liên quan đến Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Tỉnh ủy Phòng họp số 2, trụ sở Tỉnh ủy

(Lịch thay đổi được tô đỏ)