PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 10 từ 04/03/2024 đến 10/03/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình08:00Dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2022Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên14:00Họp triển khai dự án đường xung quanh hồ Ba BểTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa10:00Tiếp Đoàn công tác của Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, Viện nghiên cứu và Phát triển ngành nghề nông thôn Việt NamTrụ sở HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)