PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 32 từ 01/08/2022 đến 07/08/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình07:30Dự Khai mạc cuộc thi tăng thiết giápBộ Chỉ huy quân sự tỉnh
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình14:00Họp thúc đẩy tăng trưởng KT năm 2022Trụ sở HĐND - UBND tỉnh
PCT Thường trực Đinh Quang Tuyên07:30Dự Hội nghị Môi trường toàn quốcHà Nội
PCT Phạm Duy Hưng08:00Dự Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của khối Dân vận cơ sởBan Dân vận Tỉnh ủy
PCT Đỗ Thị Minh Hoa07:00Làm việc tại cơ quan Trụ sở HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)