PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 32 từ 31/07/2023 đến 06/08/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT TT Đinh Quang Tuyên, PCT Phạm Duy Hưng07:30Làm việc tại cơ quanTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất08:008h: Bồi dưỡng diễn tập PCCCRHuyện Pác Nặm

(Lịch thay đổi được tô đỏ)