PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 32 từ 01/08/2022 đến 07/08/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT Phạm Duy Hưng, PCT Đỗ Thị Minh Hoa07:00Làm việc tại cơ quan Trụ sở HĐND - UBND tỉnh
PCT Thường trực Đinh Quang Tuyên08:00Dự Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trườngHà Nội
PCT Thường trực Đinh Quang Tuyên13:00Đi Công tác Quảng NamQuảng Nam

(Lịch thay đổi được tô đỏ)