PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 11 từ 11/03/2024 đến 17/03/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên08:00Dự sinh hoạt chi bộ đảngHuyện Ngân Sơn
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT Phạm Duy Hưng, PCt Đỗ Thị Minh Hoa07:30Làm việc tại cơ quanTrụ sở HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)