PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 46 từ 06/11/2023 đến 12/11/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình07:30Dự ngày hội đại đoàn kếtXã Vũ Muộn huyện Bạch Thông
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên08:00Dự Hội thảo "đánh giá các chuyên đề quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050"Bộ Xây dựng
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng07:30Làm việc tại cơ quanTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa08:00Họp nghe dự kiến phân bổ vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM, tiểu dự án 1 của dự án 3 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và dự án 3 của Chương trình mục tiêu phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MNTrụ sở HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)