PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 46 từ 06/11/2023 đến 12/11/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình14:00Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộiThành phố Bắc Kạn
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên08:00Dự giao ban Thường trực HĐND Hội trường tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên14:00Họp HĐ thẩm định chủ trương ĐTTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng07:00Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộiHuyện Na Rì và huyện Chợ Mới
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa08:00Kiểm tra tình hình thực hiện Đề án 61Huyện Ngân Sơn
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa14:00Dự buổi làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh về giám sát việc thực hiện các công trình, DATrụ sở HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)