PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 46 từ 06/11/2023 đến 12/11/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình14:00Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộiHuyện Chợ Đồn
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên07:00Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộiHuyện Ngân Sơn và huyện Bạch Thông
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa08:00Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11Thj trấn Chợ Rã
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng07:30Làm việc tại cơ quanTrụ sở HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)