PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 29 từ 11/07/2022 đến 17/07/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình07:00Tham gia Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1, khóa 86 đến hết ngày 29/7/2022 Hà Nội
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên07:00Kiểm tra tuyến thành phố Bắc Kạn – hồ Ba BểThành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng07:30Dự kỳ họp thứ năm, HĐND huyện khóa XXHuyện Na Rì
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa14:00Họp trực tuyến với KoicaTrụ sở HĐND-UBND tỉnh Bắc Kạn

(Lịch thay đổi được tô đỏ)