PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 46 từ 06/11/2023 đến 12/11/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch, các PCT: Đinh Quang Tuyên, Phạm Duy Hưng07:30Họp BTV Tỉnh ủyTỉnh ủy
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa08:00Làm việc với Trung tâm Hợp tác Châu ÂuTrụ sở HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)