PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 3 từ 11/01/2021 đến 17/01/2021
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Long Hải08:00Họp BTV Tỉnh ủy tại trụ sở Tỉnh ủyTrụ sở Tỉnh ủy
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên08:00Họp BTV Tỉnh ủy tại trụ sở Tỉnh ủyTrụ sở Tỉnh ủy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng08:00Họp BTV Tỉnh ủy tại trụ sở Tỉnh ủyTrụ sở Tỉnh ủy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa14:00Dự HN tổng kết công tác ngành Nội vụ tại Sở Nội vụSở Nội vụ

(Lịch thay đổi được tô đỏ)