PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 29 từ 11/07/2022 đến 17/07/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên08:00Họp Thường trực HĐND tỉnh (mở rộng)Trụ sở HĐND-UBND tỉnh Bắc Kạn
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên14:00Dự sơ kết công tác nội chính 6 tháng đầu nămTrụ sở HĐND-UBND tỉnh Bắc Kạn
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng08:30Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022Sở Y tế
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa08:00Kiểm tra thực địa khu đất Dự án trồng rừng Khe TaoHuyện Chợ Mới

(Lịch thay đổi được tô đỏ)