PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 38 từ 11/09/2023 đến 17/09/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT Thường trực Đinh Quang Tuyên16:00Làm việc với Bộ Giao thông vận tảiHà Nội
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng07:00Kiểm tra công tác tôn giáoThành phố Bắc Kạn
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa07:00Tổng duyệt diễn tập phòng chống thiên taiHuyện Na Rì
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa08:00Họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; tiến độ rà soát đề xuất nhu cầu vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022Trụ sở HĐND-UBND tỉnh Bắc Kạn

(Lịch thay đổi được tô đỏ)