PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 38 từ 11/09/2023 đến 17/09/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch, các PCT 15:30Họp BCSĐ/LĐ UBNDTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng14:00Họp giải quyết chế độ chính sách theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất08:00Dự làm việc với Đoàn công tác Văn phòng thường trực BCĐ QG chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giảTrụ sở HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)