PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 3 từ 11/01/2021 đến 17/01/2021
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Long Hải08:00Họp BTV Tỉnh ủy tại trụ sở Tỉnh ủyTrụ sở Tỉnh ủy
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên08:00Họp BTV Tỉnh ủy tại trụ sở Tỉnh ủyTrụ sở Tỉnh ủy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên08:00Họp BTV Tỉnh ủy tại trụ sở Tỉnh ủyTrụ sở Tỉnh ủy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa08:00Kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 tại huyện Ba Bể và huyện Bạch Thông Huyện Ba Bể và Huyện Bạch Thông

(Lịch thay đổi được tô đỏ)