PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 38 từ 12/09/2022 đến 18/09/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT Phạm Duy Hưng08:00Dự Phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến với các địa phươngTrụ sở HĐND-UBND tỉnh Bắc Kạn
Chủ tịch, các PCT14:00Giao ban lãnh đạo UBND tỉnhTrụ sở HĐND-UBND tỉnh Bắc Kạn
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên08:00Họp giải quyết vướng mắc một số dự ánTrụ sở HĐND-UBND tỉnh Bắc Kạn

(Lịch thay đổi được tô đỏ)