PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 3 từ 11/01/2021 đến 17/01/2021
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Long Hải07:30Dự Hội nghị quán triệt các Nghị quyết cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại Hội trường tỉnh/Dự Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương tại Quân khu 1.Trụ sở Tỉnh ủy
Chủ tịch Nguyễn Long Hải14:00Đi công tác tại tỉnh Lạng SơnTỉnh Lạng Sơn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên08:00Dự Hội nghị quán triệt các Nghị quyết cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại Hội trường tỉnhHội trường tỉnh Bắc Kạn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng07:30Dự Hội nghị quán triệt các Nghị quyết cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại Hội trường tỉnhHội trường tỉnh Bắc Kạn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa07:30Dự Hội nghị quán triệt các Nghị quyết cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại Hội trường tỉnhHội trường tỉnh Bắc Kạn

(Lịch thay đổi được tô đỏ)