PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 12 từ 13/03/2023 đến 19/03/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT Đỗ Thị Minh Hoa08:00Dự Hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)Hội trường tỉnh
PCT ĐInh Quang Tuyên14:00Kiểm tra tuyến TP BK – Hồ Ba BểBắc Kạn - Ba Bể
PCT Đỗ Thị Minh Hoa14:00Dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023Trụ sở UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)