PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 25 từ 13/06/2022 đến 19/06/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT Phạm Duy Hưng08:00Họp BCĐ cải cách hành chínhTrụ sở UBND tỉnh
PCT ĐInh Quang Tuyên08:00Kiểm tra các địa bàn có tiềm năng phát triển điện gióHuyện Bạch Thông, Ngân Sơn
PCT ĐInh Quang Tuyên13:30Họp BTV Huyện ủy Ngân SơnHuyện Ngân Sơn
PCT Đỗ Thị Minh Hoa08:00Dự Hội nghị báo cáo viên tháng 6/2022Tỉnh ủy
PCT Đỗ Thị Minh Hoa14:00Họp Hội đồng sản phẩm công nghiệp nông thônTrụ sở UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)