PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 38 từ 12/09/2022 đến 18/09/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT Thường trực Đinh Quang Tuyên, PCT Phạm Duy Hưng08:00Họp Ban thường vụ Tỉnh ủy (cả ngày)Trụ sở Tỉnh ủy Bắc Kạn
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa08:00Họp Ban chuẩn bị dự án KoicaTrụ sở HĐND-UBND tỉnh Bắc Kạn

(Lịch thay đổi được tô đỏ)