PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 38 từ 11/09/2023 đến 17/09/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình08:00Làm việc với huyện Chợ Mới về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và dự án ngoài ngân sách trên địa bànHuyện Chợ Mới
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên08:00Họp nghe phương án trồng cây tạo cảnh quan gắn với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng dọc tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba BểTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng00:00Tham dự Diễn đàn quốc gia phát triển Kinh tế số và xã hội số lần thứ 1Nam Định
Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất08:00Họp Hội đồng KHCN (dự kiến)Sở Khoa học và Công nghệ

(Lịch thay đổi được tô đỏ)