PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 12 từ 13/03/2023 đến 19/03/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch và các PCT07:00Dự Hội nghị lấy ý kiến về nội dung đồ án Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh Hồ Ba Bể, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc KạnTrụ sở UBND tỉnh
Chủ tịch Nguuyễn Đăng Bình14:00Họp với Bộ Nông nghiệp và PTNTTrụ sở UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)