PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 25 từ 13/06/2022 đến 19/06/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT Phạm Duy Hưng14:00Họp BCĐ chuyển đổi sốTrụ sở UBND tỉnh
PCT ĐInh Quang Tuyên08:00Kiểm tra hiện trường tuyến Thành phố Bắc Kạn – hồ Ba BểHuyện Ba Bể
PCT Đỗ Thị Minh Hoa08:00Kiểm tra nhu cầu chuyển nhượng đấtHuyện Na Rì

(Lịch thay đổi được tô đỏ)