PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 29 từ 11/07/2022 đến 17/07/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Các Phó Chủ tịch: Thường trực Đinh Quang Tuyên, Phạm Duy Hưng, Đỗ Thị Minh Hoa14:00Họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh Trụ sở HĐND-UBND tỉnh Bắc Kạn
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng08:00Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu nămTrụ sở HĐND-UBND tỉnh Bắc Kạn
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa08:00Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng ngành Nông nghiệp, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 09, Nghị quyết số 10 và đề án cơ cấu lại ngành NNSở Nông nghiệp và PTNT

(Lịch thay đổi được tô đỏ)