PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 38 từ 11/09/2023 đến 17/09/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch, các PCT07:00Tham gia diễn tập Phòng chống thiên taiHuyện Na Rì
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT Phạm Duy Hưng, PCT Đỗ Thị Minh Hoa15:00Họp Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025Trụ sở HĐND-UBND tỉnh Bắc Kạn
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên14:00Làm việc với Trường ĐH Mỏ- Địa chấtTrụ sở HĐND-UBND tỉnh Bắc Kạn

(Lịch thay đổi được tô đỏ)