PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 12 từ 13/03/2023 đến 19/03/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh14:00Công tác tại tỉnh Cao Bằng Tỉnh Cao Bằng
PCT ĐInh Quang Tuyên07:30Kiểm tra tuyến đường Ngân Sơn (cùng đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy)Huyện Ngân Sơn

(Lịch thay đổi được tô đỏ)