PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 21 từ 15/05/2023 đến 21/05/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình08:00Họp chuẩn bị Hội nghị điển hình tiên tiếnTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT TT Đinh Quang Tuyên14:00Làm việc với Tập đoàn FLCTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình14:30Dự Hội nghị Công an tỉnhCông an tỉnh
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng08:00Dự TXCT chuyên đề của Đoàn ĐBQH tỉnhHuyện Chợ Mới
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng14:00Họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức mua sắm thiết bị giáo dụcTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa08:00Họp xem xét giải quyết vướng mắc đất đai và nội dung liên quan đến dự án của Công ty Liên doanh công nghiệp kẽm Việt TháiTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa14:00Dự hội nghị lấy ý kiến Luật Đất đaiTrụ sở HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)