PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 25 từ 13/06/2022 đến 19/06/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình08:00Dự Hội nghị BCT quán triệt Nghị quyết 12 về Công an nhân dânCông an tỉnh
PCT ĐInh Quang Tuyên13:30Dự diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt NamHà Nội
PCT Phạm Duy Hưng08:00Họp đôn đốc tiến độ triển khai chương trình MTQG PTKTXH vùng đồng bào các dân tộc thiểu sốTrụ sở UBND tỉnh
PCT Đỗ Thị Minh Hoa08:00Họp dong riềng và danh mục dự án liên kếtTrụ sở UBND tỉnh
PCT Đỗ Thị Minh Hoa14:30Kiểm tra việc sử dụng đất của công ty Nam HuếThành phố Bắc Kạn

(Lịch thay đổi được tô đỏ)