PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 43 từ 16/10/2023 đến 22/10/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch07:30Dự Lễ phát động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo”Hội trường tỉnh
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình09:00Dự làm việc với Đoàn ĐBQH tỉnh trước Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XVTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Chủ tịch và Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa16:00Trao Huy hiệu 40 năm tuổi ĐảngĐảng ủy các cơ quan tỉnh
PCT Thường trực Đinh Quang Tuyên09:00Họp với Ban QLDA ĐTXD tỉnh Trụ sở HĐND - UBND tỉnh
PCT Phạm Duy Hưng07:00Dự Khai mạc lớp bồi dưỡng QPAN đối tượng 3Trường Chính trị tỉnh
PCT Phạm Duy Hưng09:00Họp với Ban QLDA ĐTXD tỉnhTrụ sở HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)