PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 39 từ 19/09/2022 đến 25/09/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT TT Đinh Quang Tuyên14:00Họp bàn dự thảo Nghị quyết phát triển thành phố Bắc KạnTỉnh ủy
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên08:00Họp rà soát điều chỉnh chủ trương đầu tư dự ánSở Kế hoạch và Đầu tư
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa08:00Họp Hội đồng khoa họcSở Khoa học và Công nghệ
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa14:00Kiểm tra thực địa phương án sử dụng đất đã thu hồi của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc KạnThành phố Bắc Kạn

(Lịch thay đổi được tô đỏ)