PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 39 từ 19/09/2022 đến 25/09/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình15:00Làm việc với một số nhà đầu tưTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên07:30Dự Hướng dẫn xây dựng văn kiện diễn tập KVPT huyện Chợ MớiHuyện Chợ Mới
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng14:00Họp Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Bắc KạnTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa08:00Dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ giám sát thường niên dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn năm 2022 và chia sẻ kinh nghiệm dự án của IFAD với KOICATrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa14:00Làm việc với Văn phòng KOICATrụ sở HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)