PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 43 từ 17/10/2022 đến 23/10/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch14:00Giao ban lãnh đạo UBND tỉnhTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
PCT Thường trực Đinh Quang Tuyên09:00Họp nghe đề xuất của Công ty Cổ phần ĐTKS TTC về dự án thủy điện kết hợp thủy lợi Sông NăngTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
PCT Phạm Duy Hưng08:00Dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm nonSở Giáo dục và Đào tạo
PCT Phạm Duy Hưng09:00Dự khánh thành Nhà thờ Nà PhặcHuyện Ngân Sơn

(Lịch thay đổi được tô đỏ)