PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 13 từ 25/03/2024 đến 31/03/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch, các PCT 08:00Họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnhTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình14:00Tiếp các đoàn doanh nghiệp, nhà đầu tưTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng14:00Họp đôn đốc tiến độ một số dự ánTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa14:00Làm việc với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và Chi cục Phát triển nông thôn để kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao của các đơn vịSở Nông nghiệp và PTNT

(Lịch thay đổi được tô đỏ)