PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 39 từ 19/09/2022 đến 25/09/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên08:00Họp Hội đồng khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trường
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa09:00Dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Séc và Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh (từ ngày 21 đến hết ngày 23/9/2022)Thành phố Hồ Chí Minh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)