PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 43 từ 16/10/2023 đến 22/10/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch và Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng08:00Họp xem xét thu hồi kinh phí đã cấp cho Ủy ban nhân dân huyện Na RìTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
PCT Đỗ Thị Minh Hoa08:008h: Họp triển khai Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuậtTrụ sở HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)