PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 48 từ 20/11/2023 đến 26/11/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT Phạm Duy Hưng14:00Làm việc với VPUB về chuyển đổi sốUBND tỉnh
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình15:00Làm việc với Sở Tài chínhSở Tài chính
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên08:00TXCT cùng Đoàn ĐBQHH. Chợ Mới và UBND TP Bắc Kạn
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng15:00Dự Lễ công bố QĐ của Bộ Công an về thành lập phòng QLXNCCông an tỉnh
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa14:00Họp rà soát đề án xây dựng huyện NTM Huyện Bạch Thông

(Lịch thay đổi được tô đỏ)