PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 13 từ 20/03/2023 đến 26/03/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT Phạm Duy Hưng08:00Dự Hội nghị "Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2023"Trụ sở HĐND - UBND tỉnh
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT Đỗ Thị Minh Hoa14:00Làm việc với đoàn công tác của đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ươnHuyện Chợ Đồn
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng14:00Nghe báo cáo về đầu tư hệ thống PCCT tại các trụ sở, trường họcTrụ sở HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)