PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 13 từ 20/03/2023 đến 26/03/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT Đỗ Thị Minh Hoa08:00Đi công tác, dự Hội nghị hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Bắc và miền TrungTỉnh Nghệ An
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng14:30Dự tổng kết Hội thi thể thao Học sinh phổ thôngSở Giáo dục và Đào tạo

(Lịch thay đổi được tô đỏ)