PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 48 từ 20/11/2023 đến 26/11/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT TT Đinh Quang Tuyên08:00Dự diễn tập KVPT Huyện Chợ Mới
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng08:00Dự Hội thảo với các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển để thông tin về nội dung triển khai; xây dựng kế hoạch hợp tác, huy động và thu hút nguồn lực đầu tư trong thực hiện Chương trình MTQG dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030Hà Nội
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa07:30Làm việc tại cơ quanTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên08:00Dự diễn tập KVPT Huyện Chợ Mới

(Lịch thay đổi được tô đỏ)