PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 48 từ 20/11/2023 đến 26/11/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT TT Đinh Quang Tuyên, PCT Đỗ Thị Minh Hoa15:30Họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh Trụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng08:00Dự Diễn đàn CN văn hóa, du lịch và PTĐP Hội An, Quảng Nam
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa08:00Làm việc với Đoàn kiểm tra của Tổng cục Đất đaiTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa14:00Họp giải quyết tài sản công ty SahabakTrụ sở HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)