PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 44 từ 25/10/2021 đến 31/10/2021
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Quyền Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa08:00Họp hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.Trụ sở HĐND-UBND tỉnh
Quyền Chủ tịch và các Phó Chủ tịch09:00Dự đánh giá sơ bộ kết quả phối hợp giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bắc Kạn.Trụ sở HĐND-UBND tỉnh
Quyền Chủ tịch và các Phó Chủ tịch13:00Viếng nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bắc Kạn và dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XIIHuyện Bạch Thông và Hội trường tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)