PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 44 từ 24/10/2022 đến 30/10/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình08:00Tiếp công dân định kỳBan Tiếp công dân tỉnh
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT Phạm Duy Hưng14:00Họp Chuyển đổi sốTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên08:00Kiểm tra hiện trường tuyến đường TP Bắc Kạn – hồ Ba Bể (cả ngày)Huyện Ba Bể
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng09:00Làm việc với đoàn công tác của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoàiTrụ sở HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)