PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 31 từ 29/07/2024 đến 04/08/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên07:00Tham gia Hội nghị kết nối giao thương hợp tác đầu tư thương mại Việt Nam – Nhật Bản (từ ngày 27 đến hết ngày 29/7)Nhật Bản
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất07:30Dự Lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Nà Tu, Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bắc Kạn, Lễ dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Đồn Phủ Thông Huyện Bạch Thông
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng14:00Dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023Tỉnh Tuyên Quang

(Lịch thay đổi được tô đỏ)