PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 31 từ 29/07/2024 đến 04/08/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng08:00Dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023Tỉnh Tuyên Quang
Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất07:307h30: Diễn tập PCCCR (dự kiến)Huyện Pác Nặm

(Lịch thay đổi được tô đỏ)