PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 45 từ 31/10/2022 đến 06/11/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch, các PCT: Phạm Duy Hưng, Đỗ Thị Minh Hoa07:30Làm việc tại cơ quanTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên14:00Họp BTV Huyện ủy Ngân SơnHuyện Ngân Sơn

(Lịch thay đổi được tô đỏ)