PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ nữ công năm 2021
Sáng 5/10, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ nữ công năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bùi Minh Thanh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bùi Minh Thanh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đinh Thị Thúy cùng hơn 40 đại biểu là trưởng, phó ban nữ công một số Công đoàn cơ sở và các đại biểu được giới thiệu tham dự Đại hội Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bùi Minh Thanh, các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia vào Báo cáo dự thảo văn kiện Đại hội Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; trên cơ sở đó, các đại biểu đã tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn kiện phục vụ Đại hội.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, các đại biểu đã có ý kiến thêm một số vấn đề liên quan đến công tác bầu cử đại biểu dự Đại hội Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tiến hành biểu quyết. Kết quả, 100% các đại biểu dự Hội nghị đã nhất trí bầu 30 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tiếp đó, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai một số văn bản mới và trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ công tác nữ công như về việc thành lập ban nữ công công đoàn cơ sở; về tổ chức phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; việc tổ chức đăng ký thi đua và bình xét khen thưởng cuối năm…

Đại diện Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh truyền thông về dân số và phát triển

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe đại diện Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh truyền thông về công tác dân số và phát triển, trong đó tập trung vào vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh.../.

Bích Huệ