PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo phản biện Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI
Sáng 29/7, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức phản biện Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hoàng Ngọc Đường chủ trì Hội thảo.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hoàng Ngọc Đường phát biểu tại Hội thảo

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác Đoàn và thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027 bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, phù hợp với ý chí và nguyện vọng của đoàn viên, thanh thiếu nhi; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của tỉnh nhà.

Tại Hội thảo, các đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị của Tỉnh đoàn và cơ bản nhất trí kết cấu, các nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội. Để góp phần hoàn thiện Báo cáo chính trị, các đại biểu đã tập trung đóng góp nhiều ý kiến đối với chủ đề, phương châm Đại hội đến các nội dung chính trong Báo cáo chính trị. Trong đó, các đại biểu đề nghị Tỉnh đoàn trong quá trình đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2017 - 2022 cần rà soát lại hoạt động của Đoàn gắn với thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn phong trào Đoàn với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua; ở từng phong trào, hoạt động nên tập trung đánh giá các hoạt động nổi bật, cách làm hay, mô hình sáng tạo và tác động của nó đối với thanh thiếu nhi, đồng thời làm rõ những bài học kinh nghiệm; phân tích sâu hơn về vai trò của thanh niên, tổ chức đoàn cơ sở trong vận động đoàn viên thanh niên thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội như xây dựng nông thôn mới, OCOP, giảm nghèo bền vững; phân tích rõ về vai trò của cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn đối với phong trào thanh niên khởi nghiệp…

Đối với phần nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027, các đại biểu đề nghị Tỉnh đoàn viết gọn lại nội dung dự báo tình hình đất nước, tỉnh Bắc Kạn và thanh thiếu nhi; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới phải rõ nét, cụ thể, thể hiện tính đột phá của tổ chức Đoàn trong tổ chức đội ngũ thanh niên xung kích, sáng tạo trong xây dựng quê hương…

Đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đồng chí Nông Bình Cương - Bí thư Tỉnh Đoàn cảm ơn các đại biểu đã dành sự quan tâm sâu sắc cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi với những ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh khóa XV. Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp, những kiến nghị của các đại biểu tại Hội thảo để hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo trình Đại hội./.

Hương Dịu