PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Linh hoạt, kịp thời giải quyết các công việc cấp bách phát sinh
Từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã triển khai nhiều nội dung quan trọng gắn với thực hiện "mục tiêu kép": Phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả. Từ đó, hoạt động của HĐND tỉnh tiếp tục được đổi mới theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với những vấn đề thực tiễn cử tri và Nhân dân đặt ra.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Với quan điểm lựa chọn đúng và trúng các khâu đột phá, những nhiệm vụ trọng tâm, những điểm nghẽn, nút thắt, những vấn đề bức xúc được Nhân dân, cử tri quan tâm, từ đó tập trung trí tuệ, trách nhiệm thảo luận, quyết nghị và giám sát thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xử lý, giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng, HĐND tỉnh đã đổi mới mạnh mẽ hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ bằng các việc làm, hành động cụ thể.

Nổi bật là đã xem xét, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các kiến nghị và thông tin đến cử tri, Nhân dân trong thời gian sớm nhất, đặc biệt là các kiến nghị gửi đến các kỳ họp HĐND cấp huyện, cấp xã chưa được cấp có thẩm quyền giải quyết hoặc giải quyết chưa triệt để, ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân. Đơn cử như tại Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khoá X, có 62 kiến nghị được gửi đến Kỳ họp. Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, HĐND tỉnh đã chuyển đến UBND tỉnh để chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết. Theo đó, trước Kỳ họp thứ bảy, 62 ý kiến, kiến nghị đều đã được các ngành, đơn vị chức năng đều xem xét giải quyết và có công văn trả lời đầy đủ cho cử tri. Trong đó có nhiều nội dung dư luận đặc biệt quan tâm như giải quyết vướng mắc liên quan đến các tuyến đường QL.3B, ĐT.257, ĐT.257B, ĐT.259…; việc mở đường lâm nghiệp để người dân thuận lợi trong việc trồng rừng, chăm sóc và phục vụ cho khai thác gỗ rừng trồng, giúp tăng hiệu quả kinh tế cho người trồng rừng; việc kéo điện lưới quốc gia đến một số thôn khó khăn chưa có điện trên địa bàn tỉnh; xem xét chi hỗ trợ, bồi dưỡng cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch Covid-19…

Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp
hàng hóa 
tại huyện Chợ Đồn

Bên cạnh đó, để có nhiều thông tin, luận cứ phản biện tại các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp, trước mỗi kỳ họp Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức nhiều đợt khảo sát, làm việc với các ngành, địa phương, chú trọng khảo sát thực tế tại cơ sở, lắng nghe ý kiến người dân và hệ thống chính trị cơ sở để kiến nghị những vấn đề liên quan trong các báo cáo hoạt động trình kỳ họp. Quá trình xem xét, lựa chọn nội dung để tiến hành giám sát cũng được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đạt mục tiêu là kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hạn chế, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương, tạo ra sự thống nhất cao trong thực hiện và áp dụng pháp luật ở địa phương, đồng thời giúp HĐND tỉnh có thêm thông tin, căn cứ khoa học, thực tiễn trong thực hiện chức năng quyết định. Theo đó, một số nội dung đã được HĐND tỉnh xem xét, khảo sát, đánh giá như: Việc thực hiện quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn và một số chính sách hỗ trợ của địa phương đối với các trường có học sinh ở bán trú trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện các quy định pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố giai đoạn 2019 - 2021 đối với Công an và Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và một số Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý, khai thác, vận hành các công trình thủy lợi tại một số địa phương…

Từ đầu năm đến nay, HĐND tỉnh cũng đặc biệt chú trọng ban hành các nghị quyết về cơ chế, chính sách, biện pháp khơi thông các điểm nghẽn, nút thắt; huy động, phân bổ, kết nối và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả đầu tư công theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm.  

Bên cạnh các kỳ họp thường lệ, nhiều kỳ họp chuyên đề được tổ chức kịp thời để bàn thảo và đưa ra những giải pháp hiệu quả, cơ chế, chính sách thiết thực, khả thi, quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh. Tại các kỳ họp chuyên đề, các nội dung HĐND tỉnh phải xem xét, quyết định tăng lên nhiều, nhất là lĩnh vực đầu tư phát triển, tài chính - ngân sách... Theo đó, từ đầu năm đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức được 2 kỳ họp chuyên đề, thông qua 18 nghị quyết chuyên đề với những nội dung cấp thiết, trực tiếp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và giai đoạn tiếp theo nhằm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của tỉnh đã đề ra. Nổi bật là Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và hằng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn...

Quyết nghị thông qua nghị quyết chuyên đề tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa X

Việc tổ chức các kỳ họp chuyên đề một cách hợp lý đã giúp HĐND tỉnh xem xét, quyết định kịp thời nội dung thuộc thẩm quyền và giảm áp lực cho kỳ họp thường lệ. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm cơ quan tham mưu nội dung trình kỳ họp của đại biểu HĐND, qua đó góp phần nâng cao chất lượng các nghị quyết của HĐND tỉnh, giải quyết kịp thời các vấn đề trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh...

Bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất để luôn xứng đáng với niềm tin của cử tri, Nhân dân đã gửi gắm, các kỳ họp HĐND tỉnh được chủ tọa đổi mới điều hành linh hoạt, gợi mở; đại biểu thảo luận dân chủ, phát huy trí tuệ; hiệu quả trả lời chất vấn "hỏi nhanh, đáp gọn" đã đáp ứng được kỳ vọng của cử tri, nhiều vấn đề được đưa ra chất vấn và có hiệu ứng tích cực. Những hoạt động chủ động, tích cực, thiết thực và hiệu quả này đã góp phần vào kết quả chung của tỉnh trong những tháng đầu năm 2022. Đồng thời, củng cố niềm tin của cử tri, Nhân dân đối với hoạt động của HĐND tỉnh, tác động tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn./.

Thu Cúc